frankrijk.nl

Vakantiefrans voor tieners: 25 handige zinnen

Op vakantie met de kinderen? Oefen samen alvast wat Franse woorden en zinnen! Gastblogster Olga, van educatief blog DeFranseJuf.nl, maakte een lijst met zinnen in 5 categorieën: groeten, jezelf voorstellen, vragen stellen, afstand houden én de liefde!

Deze zinnen zijn bedoeld voor gesprekken met leeftijdgenoten (informeel taalgebruik). Voor gesprekken met volwassenen (in een winkel of restaurant bijvoorbeeld) gebruik je de meer formele woorden en zinnen, die je in de standaard taalgidsen Frans vindt.

Groeten

Hoi! Hoe gaat het?:
Salut! Ça va? (uitspraak: saalu – saa vaa?)

Het gaat goed / heel goed / slecht:
Ça va bien / très bien / mal. (saa vaa bjen / trè bjen / mall)

En met jou? / En jij?:
Et toi? (ee tw-à)

Tot straks:
À plus! (aa plUS)

Tot ziens:
Au revoir (oo-rewar)

Over jezelf

Ik heet: Je m’appelle…. (zje maPELL)

Ik ben 14 jaar: J’ai 14 ans. (zjeei kuaators-an)

Ik kom uit Nederland: Je suis hollandais (een meisje zegt: je suis hollandaise) (zje zwie ollan-dè /ollan-dèze)

Ik spreek Engels / Frans (een beetje): Je parle anglais / français (un petit peu). (zje parle anGLè / franZè)

Ik ben gek op zingen/dansen/sporten: J’adore chanter/danser/faire du sport. (zjadoor shantee/dansee/fèr dU spoor

Lees ook: Franse turbotaal, de populairste afkortingen

Wat en waar?

Is er Wifi hier?: Y a-t-il du Wifi ici? (ie-aa-tiel dU wie-fie ie-sie)

Wat is het Wifi-wachtwoord?: Quel est le mot de passe Wifi? (kèl e le moo de pas wie-fie)

Waar is het zwembad?: Où est la piscine? (oe e la pie-sien)

Waar zijn de toiletten / de douches?: Où sont les toilettes / les douches? (oe son les toileT / les doesh)

Wat kost dat?: C’est combien? (Cè kombjèn)

Ho! Stop! (oo stop)

Wat? Quoi? (Of netter: Pardon?) (kwa? pardon?)

Ik begrijp er niks van: Je n’y comprends rien (je nie kompren rjen)

Kun je langzamer praten? Tu peux parler plus lentement? (tU peu parlee plus lantemen)

Ik heb er een hekel aan: Je déteste ça (zje dee-test saa)

Ik houd afstand (vanwege corona): Je garde mes distances (à cause du coronavirus) (zje gardu mè distans – aa kooze du korona-vieRUss)

Lees ook: Je Frans moderniseren in 5 minuten

vrienden summer

Vriendschap en liefde

Je bent aardig: tu es sympa (tu e simpaa)

Mag ik je telefoonnummer?: Je peux avoir ton numéro de téléphone? (zje peu aa-waar ton numeeroo de teelefoon)

Ik ben verliefd op je: Je suis tombé amoureux de toi (een meisje zegt: je suis tombée amoureuse de toi). (zje zwie tombee aamoe-reu (of aamoe-reu-ze) de twa)

Heb je een vriendje / een vriendinnetje?: Tu as un copain / une copine? (tu aa un koo-pein / koo -pien

Ik houd van je: Je t’aime (zje tei-me)

Tips! Je kunt de uitspraak van deze woorden ook naluisteren op de website Forvo.com, waarop Franse native speakers woorden inspreken. Meer Franse zinnen leren? De Franse Juf heeft samen met Vereniging Levende Talen een lespakket Frans voor kinderen gemaakt met 7 leuke lessen, die je gratis kunt downloaden. Leer tellen, vertellen wat je leuk vindt, klokkijken, een Whatsapp-bericht schrijven, en croissants bestellen bij de bakker.

De Franse juf

LEES OOK:
Vakantiefrans: 55 handige woorden
Vakantiefrans: bij de dokter

Al onze artikelen over de Franse taal vind je hier!

Beeld: Pixabay

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *